Zlepšení řídících a administrativních schopností

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Bojkovska, z. s.

Cílem projektu je zajištění efektivního fungování MAS Bojkovska při přípravě a realizaci SCLLD území MAS Bojkovska pro programové období 2014 - 2020 a s ní spojených aktivit jako například vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace strategie, animace strategie CLLD, či škol a školských zařízení apod. Cílovou skupinou jsou osoby a subjekty podílející se na naplňování strategie CLLD území MAS Bojkovska.

 

Strategie bude plnohodnotně realizována pouze, když budou zajištěny provozní a animační činnosti MAS Bojkovska. Realizací projektu bude mít MAS možnost zabezpečit komplexní činnosti související s implementací Strategie.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.