Evaluace

Evaluační zpráva MAS Bojkovska, z.s. byla dne 2.9.2019 schválena. Vypracována byla ve spolupráci pracovníků MAS, orgánu Kontrolní a revizní komisi a focus group. 

 

Cílem mid-term evaluace SCLLD MAS Bojkovska, z. s. je provedení hodnocení
realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj.
MAS Bojkovska, z. s., v programovém období 2014-2020. 

Evaluační zpráva MAS Bojkovska, z.s.