Novinky

29.04.2024
MAS Bojkovska, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP). Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027... více
18.04.2024
Příprava první výzvy z programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky více
25.03.2024
MAS Bojkovska, z.s. dne 25. 3. 2024 vyhlásila v rámci nového programového období 2021+ dvě výzvy k předkládání projektových záměrů. Konkrétně se jedná o výzvy z IROP, které jsou zaměřeny na následující oblasti. ... více
16.02.2024
Aktuální informace k připravovaným výzvám IROP na rok 2024. více
08.01.2024
MAS Bojkovska, z. s. vyhlásila dne 08. 01. 2024 výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027. více
24.10.2023
Konzultace projektových záměrů OP TAK více
07.09.2023
rostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude MAS moci podporovat rozvoj malých a středních podniků v oblasti digitalizace a automatizace. Konkrétní podporované aktivity jsou v... více
07.09.2023
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 13. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášena Fiche č.6 (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatření r... více
03.01.2023
MAS Bojkovska se zapojila do spolupráce v rámci NZÚ LIGHT. více
20.11.2022
Město Uherský Brod ukončilo v říjnu realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) II. Od listopadu 2022 pokračujeme v již navázané spolupráci realizací projektu MAP III, do kterého se přihlásily všechny mateřs... více