Aktivity a projekty

 

Představení projektu

„Letecká bitva nad Bílými Karpaty z 29. srpna 1944“

 

 Realizátor projektu:

 • Bojkovsko, sdružení měst a obcí

 

Hlavní přeshraniční partner projektu:

 • Město Nemšová

 

Očekávané výstupy a výsledky projektu:

 • souhrnná historická publikace o letecké bitvě jako hlavní prezentační a informační výstup projektu,
 • společná publicita projektu a tištěný informační materiál k projektu, který bude distribuován v souvislosti s realizací jednotlivých akcí,
 • realizace několika měkkých akcí na obou stranách hranice (společenská připomenutí) k výročí od této nadregionálně významné historické události,
 • výměna zkušeností a informací mezi partnery a především popularizace historických událostí v území působnosti žadatele a přeshraničního partnera na obou stranách hranice,
 • vytvoření nových a posílení stávajících kontaktů přeshraniční spolupráce zainteresovaných subjektů v regionu,
 • rozvoj přeshraniční spolupráce v pohraničním území Bílých/Bielych Karpat,
 • propagace partnerů projektu
 • pořádání besed o dané historické události

 

 

Celkové oprávněné výdaje malého projektu (EUR):

 • 32 504,68

Požadovaná výška finančního příspěvku (EUR):

 • 26 003,74

Projekt „Prezence vzniku odpadů v mikroregionu Bojkovsko“ 

 

 

Projekt „Předáváme si zkušenosti“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt „Předáváme si zkušenosti“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

 

Projekt „Poznáváme příklady dobré praxe“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Kompostování občanů na Bojkovsku – 2. etapa


LETECKÁ BITVA NA ČESKO-SLOVENSKÉM POMEZÍ Z 29. SRPNA 1944 


Projekt „LETECKÁ BITVA NA ČESKO-SLOVENSKÉM POMEZÍ Z 29. SRPNA 1944“ je realizován za podpory:

KOMPOSTUJEME NA BOJKOVSKU

V rámci projektu jsou pořízeny kompostéry na kompostování bioodpadu a odpadu při údržbě zeleně na území mikroregionu Bojkovska. Jedná se o pořízení 356 ks kompostérů o min. objemu 600 l a 761 ks kompostérů o min. objemu 900 l. Poměrové množství plánovaných kompostérů bylo vyhodnoceno na základě předběžného průzkumu obcí mikroregionu (celkem 6 obcí)

Dotace – cca 2,3 mil. Kč

MODERNIZACE TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY V ÚZEMÍ BÍLÝCH KARPAT

Projekt „Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat“ je realizován za podpory