Profil

Svazek obcí s názvem "Bojkovsko, sdružení měst a obcí" vznikl v září 2003. Zaměřen je na všestranný rozvoj mikroregionu Bojkovska v úzké součinnosti s mikroregionem Uherskobrodska, příhraničními mikroregiony a partnerskými organizacemi Slovenska. Aktivity jsou zaměřeny zejména do těchto oblastí:

  1. Regionální rozvoj a územní plánování
  2. Ochrana životního prostředí, ochrana přírody, odpadové hospodářství
  3. Cestovní ruch
  4. Hospodářský rozvoj, zejména podpora drobného a středního podnikání
  5. Budování infrastruktury
  6. Doprava a komunikace, veřejná doprava
  7. Rozvoj venkova
  8. Problematika nezaměstnanosti
  9. Vzájemná pomoc v případě živelných pohrom a jiných katastrof
  10. Zdravotnictví a sociální péče, kultura, volný čas, sport, prevence kriminality, vzdělávací, informační a publikační činnost

Základní dokumentací pro organizování rozvojových aktivit mikroregionu je jeho Strategický rozvojový plán.