Novinky

05.01.2021
Téměř rok a půl je město Uherský Brod nositelem projektu Místní akční plán vzdělávání II a MAS Bojkovska je do něj aktivně zapojena. Za tuto dobu byla v rámci projektu zrealizována řada aktivit, zejména semináře pro r... více
12.06.2020
Národní síť místních akčních skupin připravila na podporu lokální ekonomiky kampaň! Pro zapojení do kampaně kontaktujte MAS Bojkovska více
19.02.2020
V rámci 4. výzvy IROP proběhla 1. změna. více
04.02.2020
MAS Bojkovska, z. s. Vás zve na seminář seminář k 8. výzvě PRV více
15.01.2020
Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzick... více
18.09.2019
MAS Bojkovska, z.s. plánuje vyhlásit 2. výzvu OPŽP více
04.09.2019
Dne 2.9.2019 byla MAS Bojkovska, z.s. schválena Evaluační zpráva. více
14.03.2019
MAS Bojkovska, z. s. vyhlásila dne 14. 3. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. více
19.12.2018
Všem moc děkujeme za spolupráci a přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2019. více
19.12.2018
04.12.2018
Dne 30.11.2018 byl v součinnosti s Programovým výborem MAS vytvořen a následně schválen Harmonogram výzev MAS pro rok 2019. více
11.10.2018
Seminář pro vybrané žadatele, kteří se dozví informace ohledně dalšího postupu v 3. a 4. výzvě v oblasti PRV. více
18.06.2018
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 4. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy budou vyhlášeny celkem 2 Fiche (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatř... více