Novinky

18.08.2017
Dne 18.8.2017 ve 12:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 16 žádostí, z toho 14 žádostí bylo podáno v rámci fiche 2 a 2 žádostí v rámci fiche 4. Žá... více
07.08.2017
Nyní informace a události MAS Bojkovska sdílíme také na FB stránkách. více
03.08.2017
Dne 21.7.2017 a 2.8.2017 proběhly semináře k 1.výzvě PRV MAS Bojkovska, z.s. Účastníci byli obeznámeni o základních informacích MAS Bojkovska a SCLLD MAS Bojkovska 2014-2020. Účelem těchto seminářů bylo seznámit poten... více
19.07.2017
MAS Bojkovska, z.s. dne 19. 7. 2017 vyhlašuje první výzvu v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 201... více
17.07.2017
MAS Bojkovska, z. s. bude 19. 7. 2017 vyhlašovat první výzvu pro oblast PRV. více
27.06.2017
S radostí všem oznamujeme, že nám byla schválena strategie rozvoje území MAS Bojkovska, z.s. více
26.04.2017
HLEDÁME POSILU TÝMU - PROJEKTOVÝ MANAŽER více
31.03.2016
Dne 23. 3. 2016 Valná hromada MAS Bojkovska, z.s. schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014-2020. Dne 29. 3. 2016 byla podána žádost o podporu strategií Komuni... více
16.03.2016
Dne 23. 3. 2016 se uskuteční Valná hromada MAS Bojkovska, z. s. Místo konání: Zasedací místnost OÚ, Nezdenice Čas konání: 15:30 hod. více
07.11.2015
Valaná hromada MAS Bojkovska, z.s. se bude konat dne 18. 11. 2015 na obecním úřadu v Nezdenicích od 15:30 ho. více
19.10.2015
Národní konference VENKOV se bude letos konat ve Zlínském kraji v příjemném prostředí obce Velehrad a ponese se v duchu motta: „PŮDA – jako nejcennější dar“. více
12.06.2015
Dne 8.9. 2015 se v Choceradech konala konference projektů spolupráce, kde byly prezentovány metodiky včetně metodiky UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK, na které se podílela také MAS Bojkovska. více
03.06.2015
Standardy místní akční skupiny (MAS) definují požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie Komunitně vedeného místního ro... více