Novinky

31.03.2016
Dne 23. 3. 2016 Valná hromada MAS Bojkovska, z.s. schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014-2020. Dne 29. 3. 2016 byla podána žádost o podporu strategií Komuni... více
16.03.2016
Dne 23. 3. 2016 se uskuteční Valná hromada MAS Bojkovska, z. s. Místo konání: Zasedací místnost OÚ, Nezdenice Čas konání: 15:30 hod. více
07.11.2015
Valaná hromada MAS Bojkovska, z.s. se bude konat dne 18. 11. 2015 na obecním úřadu v Nezdenicích od 15:30 ho. více
19.10.2015
Národní konference VENKOV se bude letos konat ve Zlínském kraji v příjemném prostředí obce Velehrad a ponese se v duchu motta: „PŮDA – jako nejcennější dar“. více
12.06.2015
Dne 8.9. 2015 se v Choceradech konala konference projektů spolupráce, kde byly prezentovány metodiky včetně metodiky UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK, na které se podílela také MAS Bojkovska. více
03.06.2015
Standardy místní akční skupiny (MAS) definují požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie Komunitně vedeného místního ro... více
15.05.2015
Dne 6. 5. 2015 se konala Valná hromada MAS Bojkovska, z.s. na Chatě Janě na Vyškovci. více
17.03.2015
MAS budou využity při řešení v problémových územích se schválenými plány péče na likvidaci a omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin a výsadbu dřevin na nelesní půdě. Jsou to oblasti, kde se dlouhodobě nedař... více
17.03.2015
Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe) pořádala diskuzní seminář Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020 (CLLD ... více
24.02.2015
Dne 23. 2. 2015 se v učebně na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě uskutečnilo školení pro starosty k tvorbě obecních strategií dle metodiky MMR a s využitím nové elektronické aplikace pod vedením Ing. Kateřiny ... více
24.02.2015
Místní akční skupina Bojkovska společně s dalšími 6 MAS Zlínského kraje realizuje projekt spolupráce: UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK více
19.02.2015
V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místním akčním skupinám působících ve Zlínském kraji návratnou finanční výpomoc v celkové výši 8,1 mil. Kč zaměřenou na podporu místních akčních skupin v roce 2014 a přípravu MAS na ob... více
09.02.2015
Chcete se podílet se na mezinárodních projektech v oblasti ochrany klimatu a mít smysluplnou práci v zavedené ekologické organizaci? Pak hledají právě Vás. více
22.01.2015
Dne 20. 1. 2015 se v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice sešla Valná hromada MAS Bojkovska. Mezi hlavní body jednání patřilo představení strategie MAS Bojkovska, schválení nových stanov také volba orgánů. Novou předsedk... více