Novinky

06.12.2017
MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 6.12.2017 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na posílení dostupnosti a kvality vzdělávání. více
29.11.2017
Ve stávajícím programovém rámci OPŽP je nyní alokováno 2,6 mil Kč. V rámci Operačního programu Životní prostřední dojde k rozšíření podporovaných aktivit a každé MAS bude navýšena alokace o 10 mil Kč. více
27.11.2017
Dne 14.12.2017 od 15:00 se uskuteční seminář 1.výzvy IROP. Seminář se koná v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice, Sušilova 952, 68771 Bojkovice. více
23.11.2017
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. začátkem roku 2018 připravuje vyhlášení 2. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy budou vyhlášeny celkem 2 Fiche (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v... více
31.10.2017
Dne 30. 10. 2017 se uskutečnil Seminář pro příjemce ve výzvě č. 1 PRV. Akce se konala v prostorech Městského úřadu v Bojkovicích. více
19.10.2017
MAS Bojskovska, z.s. zve příjemce 1.výzvy PRV na seminář. více
12.10.2017
Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v listopadu 2017 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení dostupnosti a kvality vzdělávání. více
07.09.2017
Dne 07.09.2017 uveřejňuje MAS Bojkovska, z.s. seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro 1.výzvu PRV. více
23.08.2017
MAS Bojkovska, z.s. zveřejňuje harmonogram výzev pro rok 2017 a polovinu roku 2018. více
18.08.2017
Dne 18.8.2017 ve 12:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 16 žádostí, z toho 14 žádostí bylo podáno v rámci fiche 2 a 2 žádostí v rámci fiche 4. Žá... více
07.08.2017
Nyní informace a události MAS Bojkovska sdílíme také na FB stránkách. více
03.08.2017
Dne 21.7.2017 a 2.8.2017 proběhly semináře k 1.výzvě PRV MAS Bojkovska, z.s. Účastníci byli obeznámeni o základních informacích MAS Bojkovska a SCLLD MAS Bojkovska 2014-2020. Účelem těchto seminářů bylo seznámit poten... více
19.07.2017
MAS Bojkovska, z.s. dne 19. 7. 2017 vyhlašuje první výzvu v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 201... více
17.07.2017
MAS Bojkovska, z. s. bude 19. 7. 2017 vyhlašovat první výzvu pro oblast PRV. více