Novinky

04.12.2018
Dne 30.11.2018 byl v součinnosti s Programovým výborem MAS vytvořen a následně schválen Harmonogram výzev MAS pro rok 2019. více
11.10.2018
Seminář pro vybrané žadatele, kteří se dozví informace ohledně dalšího postupu v 3. a 4. výzvě v oblasti PRV. více
18.06.2018
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 4. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy budou vyhlášeny celkem 2 Fiche (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatř... více
18.06.2018
Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v červnu 2018 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení bezpečnosti dopravy. více
20.04.2018
Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v dubnu 2018 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení bezpečnosti dopravy. více
04.04.2018
MAS Bojkovska dne 18.04.2018 pořádá informační seminář k Výzvě MŠMT č. 02_18_063: – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. více
06.03.2018
Dne 05.03.2018 proběhlo jednání Programového výboru. více
01.03.2018
Dne 28.02.2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Bojkovska za účelem věcného hodnocení projektů v rámci 1. Výzvy IROP. více
20.02.2018
Dne 28.02.2018 v 13:30 na MěÚ v Bojkovicích se uskuteční jednání Výběrové komise MAS. více
19.02.2018
Cílem projektu je zajištění efektivního fungování MAS Bojkovska při přípravě a realizaci SCLLD území MAS Bojkovska pro programové období 2014 - 2020 a s ní spojených aktivit jako například vyhlašování výzev, příjem žá... více
30.01.2018
Během ledna se uskutečnily celkem dva semináře k vyhlášené výzvě PRV. více
18.01.2018
Dne 29.01.2018 se uskuteční seminář k 2. Výzvě PRV. více
15.01.2018
MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 15. 01. 2018 výzvu č. 2 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 20... více
10.01.2018
Dne 8.1.2018 byl v součinnosti s Programovým výborem MAS vytvořen a následně schválen Harmonogram výzev MAS pro rok 2018. více