Dokumenty

Zde najdete základní dokumenty týkající se Místní akční skupiny Bojkovska, jako jsou stanovy, jednačí řád či přihláška ke členství