SCLLD 21+

Kancelář MAS připravila Koncepční část Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje

MAS BOJKOVSKA, z.s. pro období 2021–2027 k veřejnému připomínkování pomocí připomínkového formuláře. 

 

Připomínkování bude probíhat od 10.-14.5.2021 a budou přijaty pouze písemné připomínky vyplněny v připomínkovém formuláři. Kancelář MAS následně všechny relevantní připomínky zapracuje. Vyplněný formulář zasílejte do 14.05.2021 na e-mail hurbisova@bojkovsko.cz

V dokumentech naleznete také šablonu, kterou vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Dokumenty ke stažení:

Dne 29.010.2021 byla schválena Koncepční část. Schálenou verzi můžete stáhnout na odkazu zde.