Sběr projektových záměrů

Dobrý den,

Místní akční skupina Bojkovska v současné době sbírá podklady pro tvorbu strategie dalšího rozvoje území MAS na období 2021-2027. Díky této strategii bude možné v území čerpat na vybrané oblasti finanční prostředky a napomoci rozvoji v našem území.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o pomoc s nastavením této strategie. Pro tyto účely sestavujeme zásobník projektů, díky čemuž získáme přehled o tom, jaké záměry plánujete a budeme tak moci efektivněji zacílit novou strategii.

V případě, že plánujete využít dotaci na svoji činnost nebo projekt, vyplňte prosím následující dotazník. Formulář slouží k získání návrhů projektů v jednotlivých oblastech rozvoje pro všechny typy subjektů na celém území MAS Bojkovska, tedy v obcích: Hostětín, Komňa, Nezdenice, Lopeník, Pitín, Rokytnice, Rudice, Starý Hrozenkov, Šumice, Vápenice, Vyškovec, Záhorovice, Žítková a město Bojkovice.Vyplnění dotazníku obvykle trvá okolo 10 minut a sběr bude probíhat do 31.03.2021. Výstupy budou sloužit pouze účelům MAS.

Děkujeme Váš za zájem a čas!