Archiv novinek

29.04.2024
MAS Bojkovska, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP). Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027... více
18.04.2024
Příprava první výzvy z programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky více
25.03.2024
MAS Bojkovska, z.s. dne 25. 3. 2024 vyhlásila v rámci nového programového období 2021+ dvě výzvy k předkládání projektových záměrů. Konkrétně se jedná o výzvy z IROP, které jsou zaměřeny na následující oblasti. ... více
16.02.2024
Aktuální informace k připravovaným výzvám IROP na rok 2024. více
08.01.2024
MAS Bojkovska, z. s. vyhlásila dne 08. 01. 2024 výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027. více
24.10.2023
Konzultace projektových záměrů OP TAK více
07.09.2023
rostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude MAS moci podporovat rozvoj malých a středních podniků v oblasti digitalizace a automatizace. Konkrétní podporované aktivity jsou v... více
07.09.2023
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 13. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášena Fiche č.6 (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatření r... více
03.01.2023
MAS Bojkovska se zapojila do spolupráce v rámci NZÚ LIGHT. více
20.11.2022
Město Uherský Brod ukončilo v říjnu realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) II. Od listopadu 2022 pokračujeme v již navázané spolupráci realizací projektu MAP III, do kterého se přihlásily všechny mateřs... více
17.10.2022
Projekt „Jdeme dopředu v mikroregionu Bojkovsko“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj více
27.05.2022
28.02.2022
15.11.2021
Seminář MAS Bojkovska, z. s. ke KOTLÍKOVÉ DOTACI ZLÍNSKÉHO KRAJE více
31.10.2021
Dne 29.10.2021 byla schválena Koncepční část SCLLD MAS Bojkovska pro období 21+. více
31.10.2021
MAS nabízí pomoc při vyplňování předžádostí pro Kotlíkovou dotaci Zlínského kraje. více
26.10.2021
Minulý týden se v Luhačovicích uskutečnilo dlouho odkládané dvoudenní setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol z ORP Uherský Brod. více
05.01.2021
Téměř rok a půl je město Uherský Brod nositelem projektu Místní akční plán vzdělávání II a MAS Bojkovska je do něj aktivně zapojena. Za tuto dobu byla v rámci projektu zrealizována řada aktivit, zejména semináře pro r... více
12.06.2020
Národní síť místních akčních skupin připravila na podporu lokální ekonomiky kampaň! Pro zapojení do kampaně kontaktujte MAS Bojkovska více
19.02.2020
V rámci 4. výzvy IROP proběhla 1. změna. více
04.02.2020
MAS Bojkovska, z. s. Vás zve na seminář seminář k 8. výzvě PRV více
15.01.2020
Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzick... více
18.09.2019
MAS Bojkovska, z.s. plánuje vyhlásit 2. výzvu OPŽP více
04.09.2019
Dne 2.9.2019 byla MAS Bojkovska, z.s. schválena Evaluační zpráva. více
12.06.2019

There is a path issue with the orginal image!
Does this look right?
Path:
/data/web/virtuals/46255/virtual/www/bojkovsko.cz/uploads/news/id92/4444.jpg
14.03.2019
MAS Bojkovska, z. s. vyhlásila dne 14. 3. 2019 výzvu v rámci operačního programu životní prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. více
19.12.2018
Všem moc děkujeme za spolupráci a přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2019. více
19.12.2018
04.12.2018
Dne 30.11.2018 byl v součinnosti s Programovým výborem MAS vytvořen a následně schválen Harmonogram výzev MAS pro rok 2019. více
11.10.2018
Seminář pro vybrané žadatele, kteří se dozví informace ohledně dalšího postupu v 3. a 4. výzvě v oblasti PRV. více
18.06.2018
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 4. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy budou vyhlášeny celkem 2 Fiche (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatř... více
18.06.2018
Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v červnu 2018 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení bezpečnosti dopravy. více
20.04.2018
Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v dubnu 2018 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení bezpečnosti dopravy. více
04.04.2018
MAS Bojkovska dne 18.04.2018 pořádá informační seminář k Výzvě MŠMT č. 02_18_063: – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. více
06.03.2018
Dne 05.03.2018 proběhlo jednání Programového výboru. více
01.03.2018
Dne 28.02.2018 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Bojkovska za účelem věcného hodnocení projektů v rámci 1. Výzvy IROP. více
20.02.2018
Dne 28.02.2018 v 13:30 na MěÚ v Bojkovicích se uskuteční jednání Výběrové komise MAS. více
19.02.2018
Cílem projektu je zajištění efektivního fungování MAS Bojkovska při přípravě a realizaci SCLLD území MAS Bojkovska pro programové období 2014 - 2020 a s ní spojených aktivit jako například vyhlašování výzev, příjem žá... více
30.01.2018
Během ledna se uskutečnily celkem dva semináře k vyhlášené výzvě PRV. více
18.01.2018
Dne 29.01.2018 se uskuteční seminář k 2. Výzvě PRV. více
15.01.2018
MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 15. 01. 2018 výzvu č. 2 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 20... více
10.01.2018
Dne 8.1.2018 byl v součinnosti s Programovým výborem MAS vytvořen a následně schválen Harmonogram výzev MAS pro rok 2018. více
15.12.2017
Dne 14.12.2017 proběhl seminář k 1.výzvě IROP. více
06.12.2017
MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 6.12.2017 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na posílení dostupnosti a kvality vzdělávání. více
29.11.2017
Ve stávajícím programovém rámci OPŽP je nyní alokováno 2,6 mil Kč. V rámci Operačního programu Životní prostřední dojde k rozšíření podporovaných aktivit a každé MAS bude navýšena alokace o 10 mil Kč. více
27.11.2017
Dne 14.12.2017 od 15:00 se uskuteční seminář 1.výzvy IROP. Seminář se koná v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice, Sušilova 952, 68771 Bojkovice. více
23.11.2017
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. začátkem roku 2018 připravuje vyhlášení 2. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy budou vyhlášeny celkem 2 Fiche (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v... více
31.10.2017
Dne 30. 10. 2017 se uskutečnil Seminář pro příjemce ve výzvě č. 1 PRV. Akce se konala v prostorech Městského úřadu v Bojkovicích. více
19.10.2017
MAS Bojskovska, z.s. zve příjemce 1.výzvy PRV na seminář. více
12.10.2017
Místní akční skupina MAS Bojkovska, z.s. plánuje v listopadu 2017 vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na posílení dostupnosti a kvality vzdělávání. více
07.09.2017
Dne 07.09.2017 uveřejňuje MAS Bojkovska, z.s. seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro 1.výzvu PRV. více
23.08.2017
MAS Bojkovska, z.s. zveřejňuje harmonogram výzev pro rok 2017 a polovinu roku 2018. více
18.08.2017
Dne 18.8.2017 ve 12:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 16 žádostí, z toho 14 žádostí bylo podáno v rámci fiche 2 a 2 žádostí v rámci fiche 4. Žá... více
07.08.2017
Nyní informace a události MAS Bojkovska sdílíme také na FB stránkách. více
03.08.2017
Dne 21.7.2017 a 2.8.2017 proběhly semináře k 1.výzvě PRV MAS Bojkovska, z.s. Účastníci byli obeznámeni o základních informacích MAS Bojkovska a SCLLD MAS Bojkovska 2014-2020. Účelem těchto seminářů bylo seznámit poten... více
19.07.2017
MAS Bojkovska, z.s. dne 19. 7. 2017 vyhlašuje první výzvu v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 201... více
17.07.2017
MAS Bojkovska, z. s. bude 19. 7. 2017 vyhlašovat první výzvu pro oblast PRV. více
27.06.2017
S radostí všem oznamujeme, že nám byla schválena strategie rozvoje území MAS Bojkovska, z.s. více
26.04.2017
HLEDÁME POSILU TÝMU - PROJEKTOVÝ MANAŽER více
31.03.2016
Dne 23. 3. 2016 Valná hromada MAS Bojkovska, z.s. schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014-2020. Dne 29. 3. 2016 byla podána žádost o podporu strategií Komuni... více
16.03.2016
Dne 23. 3. 2016 se uskuteční Valná hromada MAS Bojkovska, z. s. Místo konání: Zasedací místnost OÚ, Nezdenice Čas konání: 15:30 hod. více
07.11.2015
Valaná hromada MAS Bojkovska, z.s. se bude konat dne 18. 11. 2015 na obecním úřadu v Nezdenicích od 15:30 ho. více
19.10.2015
Národní konference VENKOV se bude letos konat ve Zlínském kraji v příjemném prostředí obce Velehrad a ponese se v duchu motta: „PŮDA – jako nejcennější dar“. více
12.06.2015
Dne 8.9. 2015 se v Choceradech konala konference projektů spolupráce, kde byly prezentovány metodiky včetně metodiky UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK, na které se podílela také MAS Bojkovska. více
03.06.2015
Standardy místní akční skupiny (MAS) definují požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie Komunitně vedeného místního ro... více
15.05.2015
Dne 6. 5. 2015 se konala Valná hromada MAS Bojkovska, z.s. na Chatě Janě na Vyškovci. více
17.03.2015
MAS budou využity při řešení v problémových územích se schválenými plány péče na likvidaci a omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin a výsadbu dřevin na nelesní půdě. Jsou to oblasti, kde se dlouhodobě nedař... více
17.03.2015
Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe) pořádala diskuzní seminář Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020 (CLLD ... více
24.02.2015
Dne 23. 2. 2015 se v učebně na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě uskutečnilo školení pro starosty k tvorbě obecních strategií dle metodiky MMR a s využitím nové elektronické aplikace pod vedením Ing. Kateřiny ... více
24.02.2015
Místní akční skupina Bojkovska společně s dalšími 6 MAS Zlínského kraje realizuje projekt spolupráce: UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK více
19.02.2015
V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místním akčním skupinám působících ve Zlínském kraji návratnou finanční výpomoc v celkové výši 8,1 mil. Kč zaměřenou na podporu místních akčních skupin v roce 2014 a přípravu MAS na ob... více
09.02.2015
Chcete se podílet se na mezinárodních projektech v oblasti ochrany klimatu a mít smysluplnou práci v zavedené ekologické organizaci? Pak hledají právě Vás. více
22.01.2015
Dne 20. 1. 2015 se v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice sešla Valná hromada MAS Bojkovska. Mezi hlavní body jednání patřilo představení strategie MAS Bojkovska, schválení nových stanov také volba orgánů. Novou předsedk... více
19.01.2015
Pozvánka na valnou hromadu MAS Bojkovska Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Bojkovice Datum konání: 20. 1. 2015 Čas konání: 14:30 hod. více
01.01.2015
Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bojkovska pro období 2014 - 2020 je zde zveřejněna pro vaše připomínky více
01.01.2015
MAS Bojkovska v rámci přípravy Strategie 2014-2020 nachystala formulář projektového záměru pro sběr námětů na projekty. Jeho vyplněním získáme přehled o tom, jaké záměry plánujete pro období 2014 – 2020. S pomocí těch... více
09.12.2014
Národní síť místních akčních skupin České republiky ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Zlínského kraje pořádala dne 8. 12. 2014 v Pozlovicích školení členské základny a dalších partnerů na téma Vhodné fungování... více
09.12.2014
Velehrad se stal ve čtvrtek 4.12.2014 místem , kde se setkala stovka účastníků ze Zlínského kraje, Oravy a Opavy, a to na mezinárodní konferenci “ Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu”. Účastníci diskut... více
21.11.2014
Místní akční skupina Bojkovska se dne 20.11.2014 zúčastnila semináře na Modré. V rámci semináře byly představeny a propagovány regionální značky (např. Tradice Bílých Karpat, Tradiční výrobek Slovácka, Pravé Valašské ... více
03.11.2014
Člen MAS Bojkovska - Tradice Bílých Karpat - občanské sdružení s posláním využívat přírodního a kulturního dědictví tohoto regionu k trvale udržitelnému rozvoji v těchto dnech zahajuje facebookovou kampaň na podporu m... více
01.10.2014
Zlínský kraj poskytl všem "nepodpořeným" Místní akční skupinám účelovou neinvestiční dotaci. více
15.08.2014
Mikroregion Bojkovsko, město Nemšová a Mikroregión Bošáčka společně navázali spolupráci k realizaci projektu Letecká bitva nad Bílými Karpaty. Cílem projektu je především připomenutí významných historických událostí a... více
05.06.2014
Třídenní Bílokarpatské slavnosti = pestrá paleta kulturních, společenských, gastronomických a sportovních akcí pro všechny generace za účasti regionu Bojkovska. více
03.05.2014
MAS Bojkovsko je partnerem projektu Den otevřených dveří CBA o.s., který se koná 11. 5. 2014 na základně CBA o.s. na Žítkové - Lokov více
26.04.2014
MAS Bojkovsko je partnerem projektu Otevírání turistické sezony 2014 na Velkém Lopeníku, které se koná 3. 5. 2014 více
25.04.2014
MAS Bojkovsko je partnerem projektu Zahradní slavnost, která se koná 1. 5. 2014 v Hostětíně více
08.04.2014
V současné době se připravujeme na programové období EU 2014- 2020, které již bylo zahájeno. Místní akční skupiny by v tomto období by měly spravovat větší část evropských dotací než dosud. K tomu aby to vše bylo možn... více
14.03.2014
Dne 14. 3. 2014 proběhlo zasedání výběrové komise pro Tréninkovou výzvu vyhlášenou v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Alokovaná částka ve výzvě je 30 000,- Kč. Do tréninkové výzvy odev... více
03.03.2014
Dne 14.3.2014 v 10:00 hodin proběhne zasedání Výběrové komise k Tréninkové výzvě. Zasedání se koná v zasedací místnosti Městského úřadu v Bojkovicích. více
01.03.2014
MAS Bojkovska Vás zve k veřejnému projednávání podkladů k připravované strategii více
12.02.2014
Místní akční skupina Bojkovska vyhlašuje v souladu s projektem Příprava ISÚ MAS Bojkovska, schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností... více
01.02.2014
MAS Bojkovska Vás zve k veřejnému projednávání podkladů k připravované strategii. více
09.12.2013
Vážení občané, blíží se konec programového období 2007 – 2013 a Místní akční skupina Bojkovska se připravuje na nové plánovací období 2014 – 2020. Možnost čerpat finanční prostředků z Evropské unie je mimo jiné podmín... více
01.10.2013
MAS Bojkovska Vás zve k veřejnému projednávání podkladů k připravované strategii více
07.09.2013
Spustili jsme nový web Bojkovska. Nový design, lepší orientace na stránce, všechny informace pěkně po ruce! Na těchto stránkách můžete nalézt základní informace o Místní akční skupině Bojkovska a její činnosti. více