Archiv novinek

Tréninková výzva

Místní akční skupina Bojkovska vyhlašuje v souladu s projektem Příprava ISÚ MAS Bojkovska, schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, 1. tréninkovou výzvu pro žadatele k předkládání projektů/výběrové řízení.

Pomocí tréninkové výzvy si místní partnerství vyzkouší výběr v praxi, kdy aplikuje nastavené postupy a organizační struktury na výběr partnera propagační akce. Při tréninkové výzvě se místní partnerství učí realizovat otevřené a transparentní výběrové řízení a ověří si nastavení své implementační struktury. Na těchto měkkých akcích propaguje místní partnerství svoji činnost.

 Více zde