Archiv novinek

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci

Dne 07.09.2017 uveřejňuje MAS Bojkovska, z.s. seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci pro 1.výzvu PRV.

V rámci 1. Výzvy PRV MAS Bojkovska, z.s. bylo přijato celkem 16 Žádostí o dotaci. Tyto žádosti o podporu byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí MAS na základě předem stanovených preferenčních kritérií a byly bodově ohodnoceny dne 04.09.2017. Výstupem jednání byl seznam před-vybraných a před-nevybraných projektů.

Jednání Programového výboru proběhlo dne 06.09.2017. Došlo ke schválení seznamu vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, který je dostupný na odkaze níže.  Žádosti jsou řazeny sestupně podle získaného počtu bodů, zvlášt pro každou Fichi. V případě shodného počtu bodů rozhodlo větší procento spoluúčasti a dále případně absolutní výše podpory stanovená v žádosti.

Programový výbor MAS se rozhodl navýšit alokaci v rámci Fiche 2: Podpora zemědělských podniků a Fiche 4: Podpora zakládání a rozvoje podnikání a podpořit tak všechny přijaté Žádosti o dotaci.

Seznam vybraných a nevybraných ŽOD