Archiv novinek

Tréninková výzva - výsledky hodnocení

Dne 14. 3. 2014 proběhlo zasedání výběrové komise pro Tréninkovou výzvu vyhlášenou v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Alokovaná částka ve výzvě je 30 000,- Kč. Do tréninkové výzvy odevzdalo žádost o dotaci 5 žadatelů z území MAS Bojkovska.

Tréninková výzva byla vyhlášena za účelem získání dovedností, zkušeností a převážně za účelem propagovat činnost MAS Bojkovska prostřednictvím propagačních akcí konaných na území MAS.
Výběrová komise ohodnotila dle daných hodnotících kritérií všechny přijaté žádosti, na základě bodového hodnocení budou podpořeny 3 projekty s nejvyšším počtem bodů. Téhož dne se sešel programový výbor, který schválil navržené pořadí přijatých žádostí.