MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II. ORP UHERSKÝ BROD

 Město Uherský Brod zahájilo realizaci tříletého projektu

Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011815

Cílem projektu je prostřednictvím podpory nastavené spolupráce škol, zřizovatelů školských zařízení a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách.

Do projektu se zapojilo 37 mateřských, základních a uměleckých škol

z obcí ORP Uherský Brod.

Projekt Místní akční plán vzdělávání II. je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (programové období 2014 – 2020) a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.

 

Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod                       Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011815