Členové MAS

Soukromý sektor
Č. Subjekt Zástupce
1 Agrofiniš, s.r.o. Ing. Radek Lahuta
2 Ing. Daniel Volařík Ing. Daniel Volařík
3 CS FARMA Bzová - Krhov, družstvo Dušan Chovanec
4 Zemědělské podílnické družstvo Nezdenice, družstvo Josef Čičák
5 ZS Pitín, a.s. Jaroslav Šašinka
6 Chovanec Vladislav Anna Chovancová
7 Jaroslav Staník Jaroslav Staník
8 David Peléšek Ing. David Peléšek
9 Petr Humpola Petr Humpola
10 Ing. Jakub Juriga Ing. Jakub Juriga
11 Tomáš Jemelka Hana Jemelková
12    
13 JK ACD Vyškovec, z.s. Bc. Pavla Macková
14 Ing. Jakub Janovský Ing. Jakub Janovský
Neziskový sektor
15 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Mgr. Renata Vaculíková
16 Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, o.s. Hana Machů
17 ZO ČSOP Veronica Ing. Marie Křiváková
     
Veřejný sektor
18 Město Bojkovice Mgr. Petr Viceník
19 Obec Hostětín MgA. Daniel Šenkeřík
20 Komňa Marie Kročilová 
21 Lopeník Roman Buček
22 Nezdenice Ing. Mgr. Libuše Bídová
23 Pitín Bc. Michal Vrba
24 Rokytnice Antonín Goňa
25 Rudice Mgr. Miroslava Chupíková
26 Starý Hrozenkov Ing. Jan Rapant
27 Šumice Mgr. Josef Podešť
28 Vyškovec Bohumil Hodulík
29 Záhorovice Miroslav Andrlík
30 Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice Mgr. Zdeněk Ogrodník
31 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice Mgr. Jindřiška Beránková