Činnost MAS

Místní akční skupina Bojkovska byla založena ve smyslu zákona c. 83/90 Sb. a v návaznosti na Iniciativu Společenství určenou pro rozvoj venkova LEADER+, a to jako samostatný subjekt, který bude usilovat o získaní podpory v tomto rámci a z Operačního programu ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství", podopatření typu LEADER+ a pro účast v Iniciativě Společenství určenou pro rozvoj venkova LEADER+ na realizaci rozvojové strategie Mikroregionu Bojkovsko. Dále bude usilovat o uzavření smlouvy s Ministerstvem zemědělství ČR na provádění a zajišťování administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektu včetně souvisejících delegovaných činností v Mikroregionu Bojkovsko.

Základním posláním sdružení je působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán, který v rámci Programu LEADER provádí činnosti s cílem podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci aktivit  v rámci místní strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje  venkovského mikroregionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k aktivitám směřující k optimálnímu a trvale udržitelnému rozvoji a využívání  potenciálu území  mikroregionu. Úsilí je zaměřeno především na nové formy zlepšování kvality života v mikroregionu, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení  kultumího a přírodního dědictví.