8. výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne  24.01.2020 výzvu č. 8 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 4: Podpora zakládání a rozvoje podnikání s alokací 1 628 150 kč. 

Termín příjmu do 24.02.2020

Konzultace v kanceláři MAS.

Seminář pro příjemce proběhl 06.02.2020 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice. Více informací v pozvánce a prezentaci ze semináře. 

V rámci 8. výzvy PRV bylo evidováno 7 projektů. Více v seznamu přijtých žádostí

Dne 12.03.2020 zasedala Výběrová komise MAS, více v zápise VK. Výběr projektů provedl Programový výbor na svém zasedání 16.03.2020 - více v zápise z jednání.

VK seřadila projektu dle počtu získaných bodů, tento seznam byl následně předložen PV. Takto seřazené projekty jsou uvedeny v zápise VK a PV, ale také v dokumentu zde. 

 

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE