4. Výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne  29.06.2018 výzvu č. 4 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 1: Předávání znalostí a informací v oblasti zemědělství

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

V pondělí 16.07.2018 od 15:00 se uskutečnil seminář k výzvě. Více informací v pozvánce a přiložené prezentaci. 

Výběrová komise zasedala 20.08.2018 a provedla hodnocení projetů. Následný výběr projektů uskutečnil programový výbor 23.08.2018. Výstupem je seznam vybraných a nevybraných projektů. 

 MAS Bojkovska zorganizovala seminář pro příjmce, který se uskuteční 18.10.2018. Více informací v pozvánce. 

  Dokumenty k výzvě:

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE