12. výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 01.04.2022 výzvu č. 12 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 4: Podpora zakládání a rozvoje podnikání

Alokace 818 943 Kč

 

Fiche 6: Kulturní a spolková činnost 

Alokace 3.159.650 Kč

Termín příjmu od 01.04.2022

Termín příjmu do 16.05.2022

Termín registrace na SZIF: 06.06.2022

Konzultace v kanceláři MAS.

Seminář pro příjemce proběhne 14.04.2022 od 10:00 v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice.

 

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE