10. výzva PRV

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 11.09.2020 výzvu č. 10 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

Výzva obsahuje:

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Alokace 501 000 Kč

Termín příjmu do 12.10.2020

Termín registrace na SZIF: 30.10.2020

Konzultace v kanceláři MAS.

Seminář pro příjemce proběhne 25.09.2020 od 10:00 v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice. Vzhledem k epidemiologické situaci prosím o nahlášení dle instrukcí v pozvánce. 

Seznam přijatých žádostí - zde.

Dne 19.10.20 proběhlo zasedání výběrové komise. Zápis zde. Dne 20.10.2020 proběhlo jednání programového výboru. Zápis zde. 

Seznam vybraných/nevybraných žádostí zde. 

Ostatní dokumenty

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE