1. Výzva PRV

Pozvánka na jednání Programového výboru

Pozvánka na jednání Výběrové komise

Dne 18.8.2017 ve 12:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 16 žádostí, z toho 14 žádostí bylo podáno v rámci fiche 2 a 2 žádostí v rámci fiche 4. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

Seznam přijatých žádostí

Dne 4.9.2017 proběhlo věcné hodnocení Žádostí o dotaci Výběrovou komisí. Výstupem byl seznam před-vybraných a před-nevybraných ŽOD. Ve středu 6.09.2017 zasedal Programový výbor, který schválil seznam vybraných a nevybraných ŽOD. 

Seznam vybraných a nevybraných ŽOD

Dne 13.04.2018 zasedal Programový výbor a byl vytvořen aktualizovaný Seznam vybraných a nevybraných ŽOD. 

MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 19. 7. 2017 výzvu č. 1 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova. 

 

Seminář pro žadatele proběhne 21. července 2017 od 15.30 hodin a 2. 8. 2017 od 15:00 v zasedací místnost Mětského úřadu v Bojkovicích, Sušilova 952, 68771 Bojkovice. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Seminář pro příjemce proběhne 30.10.2017 od 15:30 v zasedací místnost Mětského úřadu v Bojkovicích, Sušilova 952, 68771 Bojkovice. Bližší informace naleznete v pozvánce. 

 Dokumenty k výzvě:

 

Ostatní dokumenty:

 

Pokud způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč, žadatel doloží podmínku splnění finančního zdraví. Formuláře mají formu pdf a lze je vygenerovat na Portálu farmáře. Žadatel zvolí typ formulářů dle způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.

 

POZN.: POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE  ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE