Členové MAS

Soukromý sektor
Č. Subjekt Zástupce
1 Agrofiniš, s.r.o. Ing. Radek Lahuta
2 Chata Jana, s.r.o. Ing. Petr Vařacha
3 Ing. Daniel Volařík Ing. Daniel Volařík
4 Kubínová Kateřina Kateřina Kubínová
5 Ladislav Polách Ladoslav Polách
6 Zemědělské družstvo Bzová - Krhov Jiří Ťulpík
7 Zemědělské podílnické družstvo Nezdenice, družstvo Josef Čičák
8 ZS Pitín, a.s. Jaroslav Šašinka
9 Chovanec Vladislav Anna Chovancová
10 VOP 014, s.r.o. Ing. Jaromír Sýkora
11 Jaroslav Staník Jaroslav Staník
12 David Peléšek Ing. David Peléšek
13 Jaroslav Moudřík JAroslav Moudřík
Neziskový sektor
14 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Mgr. Renata Vaculíková
15 Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, o.s. Hana Machů
16 ZO ČSOP Veronica Ing. Marie Křiváková
17 Centrum branných aktivit o.s. Lenka Závodná
18 Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Bojkovice Ing. Radomír Staš
Veřejný sektor
19 Město Bojkovice Mgr. Petr Viceník
20 Obec Hostětín Ing. Robert Janota
21 Komňa Ing. Jana Křižková
22 Lopeník Roman Buček
23 Nezdenice Mgr. Libuše Bídová
24 Pitín Martin Zálešák
25 Rokytnice Antonín Goňa
26 Rudice Ladislav Kolařík
27 Starý Hrozenkov Milan Vaculík
28 Šanov Ing. Milan Humpola 
29 Šumice Ing. Josef Jančář
30 Vápenice Anna Kubáníková
31 Vyškovec Bohumil Hodulík
32 Záhorovice Ing. Jana Šašinková
33 Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice Mgr. Zdeněk Ogrodník
34 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice Mgr. Jindřiška Beránková