Členové MAS

Soukromý sektor
Č. Subjekt Zástupce
1 Agrofiniš, s.r.o. Ing. Radek Lahuta
2 Chata Jana, s.r.o. Ing. Petr Vařacha
3 Ing. Daniel Volařík Ing. Daniel Volařík
4 Ladislav Polách Ladoslav Polách
5 Zemědělské družstvo Bzová - Krhov Dušan Chovanec
6 Zemědělské podílnické družstvo Nezdenice, družstvo Josef Čičák
7 ZS Pitín, a.s. Jaroslav Šašinka
8 Chovanec Vladislav Anna Chovancová
9 VOP 014, s.r.o. Ing. Jaromír Sýkora
10 Jaroslav Staník Jaroslav Staník
11 David Peléšek Ing. David Peléšek
12 Jaroslav Moudřík Jaroslav Moudřík
13 Petr Humpola Petr Humpola
14 Ing. Jakub Juriga Ing. Jakub Juriga
15 Tomáš Jemelka Hana Jemelková
Neziskový sektor
16 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Mgr. Renata Vaculíková
17 Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, o.s. Hana Machů
18 ZO ČSOP Veronica Ing. Marie Křiváková
19 Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Bojkovice Ing. Radomír Staš
     
Veřejný sektor
20 Město Bojkovice Mgr. Petr Viceník
21 Obec Hostětín Ing. Robert Janota
22 Komňa Ing. Jana Křižková
23 Lopeník Roman Buček
24 Nezdenice Mgr. Libuše Bídová
25 Pitín Martin Zálešák
26 Rokytnice Antonín Goňa
27 Rudice Ladislav Kolařík
28 Starý Hrozenkov Milan Vaculík
29 Šumice Ing. Josef Jančář
30 Vápenice Anna Kubáníková
31 Vyškovec Bohumil Hodulík
32 Záhorovice Ing. Jana Šašinková
33 Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice Mgr. Zdeněk Ogrodník
34 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice Mgr. Jindřiška Beránková