Členové MAS

Soukromý sektor
Č. Subjekt Zástupce
1 Agrofiniš, s.r.o. Ing. Radek Lahuta
2 Chata Jana, s.r.o. Ing. Petr Vařacha
3 Ing. Daniel Volařík Ing. Daniel Volařík
4 Kubínová Kateřina Kateřina Kubínová
5 Ladislav Polách Ladoslav Polách
6 Zemědělské družstvo Bzová - Krhov Jiří Ťulpík
7 Zemědělské podílnické družstvo Nezdenice, družstvo Josef Čičák
8 ZS Pitín, a.s. Jaroslav Šašinka
9 Chovanec Vladislav Anna Chovancová
10 VOP 014, s.r.o. Ing. Jaromír Sýkora
11 Jaroslav Staník Jaroslav Staník
12 David Peléšek Ing. David Peléšek
13 Jaroslav Moudřík Jaroslav Moudřík
14 Petr Humpola Petr Humpola
15 Ing. Jakub Juriga Ing. Jakub Juriga
16 Tomáš Jemelka Hana Jemelková
Neziskový sektor
17 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Mgr. Renata Vaculíková
18 Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, o.s. Hana Machů
19 ZO ČSOP Veronica Ing. Marie Křiváková
20 Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Bojkovice Ing. Radomír Staš
     
Veřejný sektor
21 Město Bojkovice Mgr. Petr Viceník
22 Obec Hostětín Ing. Robert Janota
23 Komňa Ing. Jana Křižková
24 Lopeník Roman Buček
25 Nezdenice Mgr. Libuše Bídová
26 Pitín Martin Zálešák
27 Rokytnice Antonín Goňa
28 Rudice Ladislav Kolařík
29 Starý Hrozenkov Milan Vaculík
30 Šanov Ing. Milan Humpola 
31 Šumice Ing. Josef Jančář
32 Vápenice Anna Kubáníková
33 Vyškovec Bohumil Hodulík
34 Záhorovice Ing. Jana Šašinková
35 Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice Mgr. Zdeněk Ogrodník
36 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice Mgr. Jindřiška Beránková