Členové MAS

Soukromý sektor
Č. Subjekt Zástupce
1 Agrofiniš, s.r.o. Ing. Radek Lahuta
2 Ing. Daniel Volařík Ing. Daniel Volařík
3 Zemědělské družstvo Bzová - Krhov Dušan Chovanec
4 Zemědělské podílnické družstvo Nezdenice, družstvo Josef Čičák
5 ZS Pitín, a.s. Jaroslav Šašinka
6 Chovanec Vladislav Anna Chovancová
7 Jaroslav Staník Jaroslav Staník
8 David Peléšek Ing. David Peléšek
9 Petr Humpola Petr Humpola
10 Ing. Jakub Juriga Ing. Jakub Juriga
11 Tomáš Jemelka Hana Jemelková
12 Jiří Bušo Jiří Bušo
13 JK ACD Vyškovec, z.s. Bc. Pavla Macková
14 Ing. Jakub Janovský Ing. Jakub Janovský
Neziskový sektor
15 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Mgr. Renata Vaculíková
16 Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, o.s. Hana Machů
17 ZO ČSOP Veronica Ing. Marie Křiváková
     
Veřejný sektor
18 Město Bojkovice Mgr. Petr Viceník
19 Obec Hostětín Ing. Robert Janota
20 Komňa Ing. Jana Křižková
21 Lopeník Roman Buček
22 Nezdenice Mgr. Libuše Bídová
23 Pitín Martin Zálešák
24 Rokytnice Antonín Goňa
25 Rudice Ladislav Kolařík
26 Starý Hrozenkov Milan Vaculík
27 Šumice Ing. Josef Jančář
28 Vyškovec Bohumil Hodulík
29 Záhorovice Ing. Jana Šašinková
30 Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice Mgr. Zdeněk Ogrodník
31 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice Mgr. Jindřiška Beránková