Rokytnice

V malebné valašské vesničce, která se skromně rozprostírá v Bílých Karpatech na rozhraní jižního Valašska a Slovácka.

První písemná zmínka o našich předcích se píše k roku 1503. Obec se v minulosti proslavila jako zakladatel fotbalového Turnaje Rokytnic, jehož tradice je dodržována dodnes. V současnosti je v podvědomí široké veřejnosti konáním ČS setkání na Peňažné a bojem proti uzavření volného přechodu hranice.

V roce 2000 se Rokytnice odtrhla od Slavičína a stala se samostatnou. Osamostatnění se projevilo v intenzivním rozvoji obce a v pořádání mnoha sportovních a kulturních akcí, které si získalo návštěvníky i ze vzdáleného okolí.

Kontakt
Obec Rokytnice
Rokytnice 58
763 21 Slavičín

Více informací na www.rokytnice.org

e-mail: ou-rokytnice@seznam.cz
Tel: 577 343 652
Fax: 577 310 172