1. výzva

MAS Bojkovska, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP). Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027 je zaměřena na podporu malých/středních zemědělských i ostatních podniků.

Seminář pro žadatele se bude konat 7. 5. 2024 v 14:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Bojkovice (Sušilova 952, 68771 Bojkovice, boční vchod od OD TIS). Program semináře je uveden v pozvánce.

Prezentace ze semináře zde.

Alokace výzvy: 3 000 000 Kč

Zahájení sběru žádostí: 29. 4. 2024

Ukončení sběru žádostí: 14. 6. 2024

Finální termín podání na RO SZIF: 30. 8. 2024

Územní vymezení: Výzva je určena žadatelům z regionu MAS Bojkovska.

Výzva je také zveřejněna na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

 


Žádost o dotaci se zpracovává v prostředí Portálu farmáře!

Přístup na Portál farmáře je možné zřídit na Oddělení příjmu žádostí SZIF v Uherském Hradišti (Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště).

Doporučujeme Vaše záměry konzultovat s kanceláří MAS.

 

Seznam vybraných a nevybraných projektů zde.

Zápis z jednání Programového výboru.

Zápis z jednání Výběrové komise.

Seznam přijatých žádostí zde.


VÝZVA

 (Pro správné zobrazení dokumentů je nutné jejich otevření v Adobe Acrobat Reader.)

 


PRAVIDLA

Žadatelům doporučujeme prostudování Pravidel před konzultací zaměru na MAS.

 


NÁVODY A PŘÍRUČKY