OP TAK

Prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude MAS moci podporovat rozvoj malých a středních podniků v oblasti digitalizace a automatizace.