Projekty spolupráce

UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK

Podstata projektu Spolupráce spočívá v aktivitách, které směřují k posílení spolupráce MAS mezi sebou, předávání správné praxe a postupů. Hlavním výstup projektu bude společná metodika - soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií ohledně Uplatňování principu LEADER, organizační struktury MAS, procesu výběru projektů a dalších souvisejících témat.

Metodiku si můžete stáhnout zde: UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK

Více:

Představení projektu
Realizace projektu
Finalizace projektu

AKTIVNĚ BEZ HRANIC | Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci

Projekt MAS 2012: AKTIVNĚ BEZH HRANIC| Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci byl primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a atraktivizaci venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, projekt byl dále zaměřen na propagaci místních turistických cílů, rurální turistické nabídky a služeb a v neposlední řadě také na podporu drobné venkovské ekonomiky.

Webové stránky projektu s trasami, videi a fotkami najdete zde.

Moravské a slezské ovocné stezky

Projekt MAS 2011-2012 Moravské a slezské ovocné stezky vytvořil aktivity vedoucí k prezentaci a propagaci ovocných sadů, ovoce a všech souvisejících aktivit v zájmovém území. Více najdete zde