Realizované projekty

Na sklonku roku 2005 začala na území Bojkovska rozvíjet své aktivity Místní akční skupina Bojkovska. Hned od počátku své existence se jí podařilo zařadit mezi 23 nejúspěšnějších MAS z celé ČR. Díky třímilionové dotaci z Programu Leader ČR Ministerstva zemědělství mohly spatřit světlo světa následující projekty: 

Minulé projekty

 • Projekt VERONICA: Zelená pro Zlínský kraj – cesta k trvale udržitelnému rozvoji: CZ.04.1.03/4.2.16 Síť environmentálních informačních a poradenských center (OP RLZ, Priorita 4. Adaptabilita a podnikání, Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání) 2006-02/2008
 • Projekt VERONICA: Síť center pasivního domu: Síť environmentálních informačních a poradenských center (OP RLZ, Priorita 4. Adaptabilita a podnikání, Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání), 2006-08/2008
 • Projekt VERONICA: Vzdělávání blíž k lidem: LEADER ČR / Místní akční skupina Bojkovsko 2006
 • Projekt VERONICA: Ovocné dřeviny jako stabilizující krajinářský prvek: OP RLZ - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání CZ.04.1.03/3.3.13, 2007-06/2008
 • Projekt VERONICA: Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji - vzdělávací program : OP RLZ - Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání CZ.04.1.03/3.3.13, 2007-06/2008
 • Projekt VERONICA: Udržitelná energie z Bílých Karpat: Toyota Environmental Activities Grant Program, 2005-11/2008, Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje - analýzy přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace
 • Projekt VERONICA: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska – 1. výzva: 2007-06/2008, Po zelené Hostětínem 
 • Projekt VERONICA: Ministerstvo životního prostředí, 2008, Udržitelný rozvoj prakticky, chytře a hravě, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2008 ZO ČSOP Veronica byla v projektu partnerem.
 • Projekt MAS: Běžecké tratě v Bílých Karpatech - Myslíte si, že mají běžkaři v našem regionu malou možnost vyžití? Tak to se snaží napravit vybudováním systému běžkařských tratí v oblasti Mikulčina vrchu Erik Večeřa. Naplní tak záměr MAS podpořit šetrný cestovní ruch, k čemuž mu napomůže dotace ve výši 700.000,- Kč.
 • Projekt MAS: Vzdělání blíž k lidem - V dnešní době je nutné vzdělávat se v každém věku. Své o tom ví organizace ZO ČSOP Veronica, která se rozhodla uspořádat kurzy cizích jazyků a počítačů určené především lidem v odlehlých částech Kopanic. Dotace k tomuto projektu činí 400.000,- Kč. Tento byl v rámci jeho pokračování podpořen Zlínským krajem v roce 2007 i 2008.
 • Projekt Mikroregionu: Vybudování cykloturistické trasy Šanov – Horná Súča a rekonstrukce lyžařského vleku. -  Akci 6 miliony korun podpořil fond INTERREG III A, který je nositelem dotace i u všech dalších projektů. Příjemcem finanční podpory je obec Šanov.Setkání projektantů a výtvarníků na Velkém Lopeníku se stalo základním kamenem návrhů, podle kterých je prováděna úprava rozhledny Lopeník. Příjemcem dotace na podporu této aktivity ve výši 420 tisíc korun se stal Mikroregion Bojkovsko.
 • Projekt Mikroregionu: Nezdenický cyklookruh, část Bojkovice-Pitín: V současné době zahajuje realizaci projektu podpořeného z Regionálního operačního programu. 
 • Projekt Mikroregionu: Projekt s názvem Infrastruktura cykloturistických a turistických tras, s dotační podporou ve výši milionu dvě sta tisíc korun, je zaměřen na přípravu, výrobu a umístění informačních panelů v Luhačovském Zálesí, Uherskobrodsku a Bojkovsku. Garantuje jej Mikroregion Luhačovské Zálesí. V Mikroregionu Bojkovsko byla vytvořena a podél trasy Šumice – Pitín umístěna série soch s cílem propojit Uherský Brod a další obce s oblastí již dříve umístěných soch v okolí Hostětína. Projekt je zaštítěn Mikroregionem Luhačovské Zálesí.
 • Projekt Mikroregionu: Studie a dokumentace osazení panelů prezentujících přírodní a kulturní dědictví se zaměřením na rozvoj turistiky má za úkol zvýšit propagaci Uherskobrodsko a Bojkovsko a v součinnosti s partnerem i navazující slovenského příhraničí. Příjemcem dotace ve výši 650 tisíc korun je RRA Bílé Karpaty.
 • Projekt Mikroregionu: Společné propagační aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu jsou projektem společné přípravy propagačních materiálů se slovenským partnerem, doplněné fotosoutěží „Bílé Karpaty“, zaměřenou na prezentaci okruhů s názvem „Příroda Bílých Karpat“ a „Krajina a člověk Bílých Karpat“. 
 • Projet MAS: Cesty k tradicím, jehož předmětem bylo pořízení materiálně-technického vybavení pro realizaci akcí + realizace akcí samotných (mobilní jeviště, stany, lavice, stoly, osvětlovací zařízení, přenosná zvuková aparatura, LCD televize, počítač, zvukové zařízení) 
 • Projekt MAS: Moravské a slezské ovocné stezky vytvořil aktivity vedoucí k prezentaci a propagaci ovocných sadů, ovoce a všech souvisejících aktivit v zájmovém území. Více na http://www.ovocne-stezky.cz/