Novinky

16.02.2024
Aktuální informace k připravovaným výzvám IROP na rok 2024. více
08.01.2024
MAS Bojkovska, z. s. vyhlásila dne 08. 01. 2024 výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027. více
24.10.2023
Konzultace projektových záměrů OP TAK více
07.09.2023
rostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude MAS moci podporovat rozvoj malých a středních podniků v oblasti digitalizace a automatizace. Konkrétní podporované aktivity jsou v... více
07.09.2023
Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 13. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášena Fiche č.6 (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatření r... více
09.06.2023
Místní akční plán vzdělávání III ORP Uherský Brod více
03.01.2023
MAS Bojkovska se zapojila do spolupráce v rámci NZÚ LIGHT. více
20.11.2022
Město Uherský Brod ukončilo v říjnu realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) II. Od listopadu 2022 pokračujeme v již navázané spolupráci realizací projektu MAP III, do kterého se přihlásily všechny mateřs... více
17.10.2022
Projekt „Jdeme dopředu v mikroregionu Bojkovsko“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj více
27.05.2022
28.02.2022
15.11.2021
Seminář MAS Bojkovska, z. s. ke KOTLÍKOVÉ DOTACI ZLÍNSKÉHO KRAJE více
31.10.2021
Dne 29.10.2021 byla schválena Koncepční část SCLLD MAS Bojkovska pro období 21+. více
31.10.2021
MAS nabízí pomoc při vyplňování předžádostí pro Kotlíkovou dotaci Zlínského kraje. více
26.10.2021
Minulý týden se v Luhačovicích uskutečnilo dlouho odkládané dvoudenní setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol z ORP Uherský Brod. více