Novinky

03.01.2023
MAS Bojkovska se zapojila do spolupráce v rámci NZÚ LIGHT. více
20.11.2022
Město Uherský Brod ukončilo v říjnu realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP) II. Od listopadu 2022 pokračujeme v již navázané spolupráci realizací projektu MAP III, do kterého se přihlásily všechny mateřs... více
17.10.2022
Projekt „Jdeme dopředu v mikroregionu Bojkovsko“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj více
27.05.2022
28.02.2022
15.11.2021
Seminář MAS Bojkovska, z. s. ke KOTLÍKOVÉ DOTACI ZLÍNSKÉHO KRAJE více
31.10.2021
Dne 29.10.2021 byla schválena Koncepční část SCLLD MAS Bojkovska pro období 21+. více
31.10.2021
MAS nabízí pomoc při vyplňování předžádostí pro Kotlíkovou dotaci Zlínského kraje. více
26.10.2021
Minulý týden se v Luhačovicích uskutečnilo dlouho odkládané dvoudenní setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol z ORP Uherský Brod. více
05.01.2021
Téměř rok a půl je město Uherský Brod nositelem projektu Místní akční plán vzdělávání II a MAS Bojkovska je do něj aktivně zapojena. Za tuto dobu byla v rámci projektu zrealizována řada aktivit, zejména semináře pro r... více
12.06.2020
Národní síť místních akčních skupin připravila na podporu lokální ekonomiky kampaň! Pro zapojení do kampaně kontaktujte MAS Bojkovska více
19.02.2020
V rámci 4. výzvy IROP proběhla 1. změna. více
04.02.2020
MAS Bojkovska, z. s. Vás zve na seminář seminář k 8. výzvě PRV více
15.01.2020
Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzick... více
18.09.2019
MAS Bojkovska, z.s. plánuje vyhlásit 2. výzvu OPŽP více