Novinky

Příprava 1. výzvy z PR SP SZP

Příprava první výzvy z programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky

Vážení žadatelé,

v současné době naše místní akční skupina připravuje první výzvu v rámci programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Výzva bude zaměřena na podporu malých a středních podniků a bude navázána na Pravidla intervence 52.77 LEADER, konkrétně znění FICHE 4 (str. 46 Pravidel). Předpokládaná alokace výzvy činí 3 mil. Kč.

 

MAS má již schválené znění Fiche a Způsobu výběru projektů (dokumenty je nutné otevřít v Adobe Acrobat Reader). Tyto dokumenty budou použity v nadcházející 1. výzvě.

 

Vyhlášení výzvy proběhne 29. 4. 2024.