Novinky

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

Minulý týden se v Luhačovicích uskutečnilo dlouho odkládané dvoudenní setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol z ORP Uherský Brod.

 

Minulý týden se v Luhačovicích uskutečnilo dlouho odkládané dvoudenní setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol z ORP Uherský Brod. Na akci se sešlo více než 60 ředitelů, pedagogů a zástupců odborné veřejnosti, kteří se během prvního dne přednášek dozvěděli něco o aktuálních právních úpravách ve školství, o novinkách v Šablonách – zjednodušeném čerpání dotací či kariérovém poradenství. Druhý den si účastníci vyslechli přednášky na téma útočník ve školním prostředí a jak s dětmi zvládat krizové situace a mimořádné události.

Setkání se účastnily školy zapojené do projektu Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod, který je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.

Zuzana Dvořáčková
za realizační tým MAP II ORP Uherský Brod