Novinky

Modifikace 4. výzvy IROP

V rámci 4. výzvy IROP proběhla 1. změna.

ZMĚNA termínu ukončení příjmu žádostí do: 18.05.2020 18:00

Z důvodu nedostatečné připravenosti projektů potenciálními žadateli. Prodloužení výzvy je ve prospěch všech potencionálních žadatelů.