Archiv novinek

Seminář PRV

MAS Bojkovska, z. s. Vás zve na seminář seminář k 8. výzvě PRV

ve čtvrtek 06.02.2020, od 14:00 hodin,

 

v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice, Sušilova 952, 68771 Bojkovice


Program:

  1. Úvod ke strategii SCLLD
  2. Představení 8. výzvy MAS Bojkovska, z. s.
  3. Fiche 4: Podpora zakládání a rozvoje podnikání
  4. Zpracování a podání Žádosti o dotaci na MAS
  5. Hodnocení a výběr projektů a další administrace projektu
  6. Diskuse

Seminář je určen pro následující subjekty, kteří plánují podat žádost o dotaci v termínu.

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.


Svoji účast prosím potvrďte na emailu: hurbisova@bojkovsko.cz