Archiv novinek

Evaluační zpráva

Dne 2.9.2019 byla MAS Bojkovska, z.s. schválena Evaluační zpráva.

Cílem mid-term evaluace  SCLLD MAS Bojkovska, z. s. je provedení hodnocení
realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj.
MAS Bojkovska, z. s., v programovém období 2014–2020.

Více v příloze:

Evaluční zpráva MAS Bojkovska, z.s.