Archiv novinek

Shrnutí roku 2018

Místní akční skupina Bojkovska v letošním roce vyhlásila pět výzev s celkovou alokací přes 12 milionů korun. Výzvy byly vyhlášeny napříč Programem rozvoje venkova a Integrovaným regionálním operačním programem.

Bližší informace o výzvách jsou potenciálním žadatelům předávány prostřednictvím osobních konzultací a seminářů, organizovaných ze strany MAS, vždy během příjmu žádostí.

MAS také rozšířila svůj stávajícího programový rámec Operačního programu životní prostředí o aktivitu Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, kterou plánuje vyhlásit začátkem roku 2019.

MAS Bojkovska nyní pracuje na dalších výzvách, na které se mohou těšit žadatelé během roku 2019. Veškeré aktuální informace mohou zájemci čerpat na webových stránkách MAS -  www.bojkovsko.cz.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

MAS  Bojkovska, z.s.