Archiv novinek

Avízo 4. výzva PRV

Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 4. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy budou vyhlášeny celkem 2 Fiche (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatření rozdělit přes 500 000 Kč.

O jaké Fiche se jedná?

Fiche 1: Předávání znalostí a informací v oblasti zemědělství

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Kdo může žádat?

Fiche 1: Subjekty zajištující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.

Fiche 3: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fongování EU jako vstupní produkt.

Na co lze žádat?

Fiche 1: vzdělávací kurzy a workshopy

Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS Bojkovska podporuje v Programovém rámci PRV.

Fiche 3: investice na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Jaká je výše podpory?

Fiche 1: 60-90%

Alokace činí 50 000 Kč

Minimální způsobilé výdaje: 50 000 Kč

Maximální způsobilé výdaje: 5 000 000 Kč

Fiche 3: 35-50%

Alokace činí 500 000 Kč

Minimální způsobilé výdaje: 50 000 Kč

Maximální způsobilé výdaje: 5 000 000 Kč

_______________________________________________________________________________________________

Tato zpráva slouží pouze jako avízo výzvy pro usnadnění přípravy podkladů. Závazné informace budou zveřejněny ve výzvě.