Archiv novinek

Seminář Šablony II

MAS Bojkovska dne 18.04.2018 pořádá informační seminář k Výzvě MŠMT č. 02_18_063: – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Seminář proběhne v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice od 15:00 hod. 

 

Program je zaměřen na:

-        Aktuální informace o Výzvě 02_16_063

-        Dotazníkové šetření

-        Změny oproti výzvě Šablony I

-        Představení nových šablon

-        Podpora MAS Bojkovska

 

Svoji účast prosím potvrďte na mail:  hurbisova@bojkovsko.cz

 

Těšíme se na budoucí spolupráci!