Archiv novinek

Seminář pro žadatele 1.výzvy IROP

Dne 14.12.2017 od 15:00 se uskuteční seminář 1.výzvy IROP. Seminář se koná v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice, Sušilova 952, 68771 Bojkovice.

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář týkající se 1.výzvy MAS Bojkovska, z. s. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Seminář se bude vztahovat k aktivitám: „Infrastruktura základních škol“, „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.

Seminář bude zaměřen na následující témata: 

  1. Úvod ke strategii SCLLD
  2. Představení 1. výzvy MAS Bojkovska. z. s.

        -  Posílení dostupnosti a kvality vzdělávání

  1. Zpracování a podání Žádosti o dotaci na MAS
  2. Hodnocení a výběr projektů a další administrace projektu
  3. Diskuse

Seminář je určen pro potenciální žadatele výše zmíněných aktivit. 

Více informací naleznete v pozvánce.