Archiv novinek

PROBĚHLY SEMINÁŘE K 1.VÝZVĚ PRV

Dne 21.7.2017 a 2.8.2017 proběhly semináře k 1.výzvě PRV MAS Bojkovska, z.s. Účastníci byli obeznámeni o základních informacích MAS Bojkovska a SCLLD MAS Bojkovska 2014-2020. Účelem těchto seminářů bylo seznámit potenciální žadatele o vyhlášené výzvě, jejím zaměření a způsobu podání žádosti.