Archiv novinek

Valná hromada MAS Bojkovska, z.s.

Dne 6. 5. 2015 se konala Valná hromada MAS Bojkovska, z.s. na Chatě Janě na Vyškovci.

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Stav členské základny, územní působnost MAS
4. Informace o průběhu standardizace MAS
5. Projektová činnost MAS
6. Hospodaření 2014, Výroční zpráva 2014
7. SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje)
8. Závěr

Zápis z jednání zde