Archiv novinek

CLLD v OPŽP

MAS budou využity při řešení v problémových územích se schválenými plány péče na likvidaci a omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin a výsadbu dřevin na nelesní půdě. Jsou to oblasti, kde se dlouhodobě nedaří dané problémy vyřešit a MAS zde mohou využít svých schopností v provazbách jednotlivých subjektů. Dle předem daných parametrů jsou vybrány MAS s dostatečnou alokací jak na realizaci vlastního projektů, tak i na výběr projektů koncových žadatelů.

MAS Bojkovska byla přidělena dle výpočtu alokace ve výši 2 616 644,34 Kč na výsadby dřevin na území VZCHÚ

Z analytického výpočtu pro opatření na likvidaci invazních druhů rostlin (křídlatka a bolševník) vyšlo 23 zapojených MAS. Hranice pro jeden projekt je  0,5 mil. Kč, neboť tato částka je stále efektivní pro to, aby MAS tyto projekty administrovala a v tomto finančním rozsahu je možné realizovat již komplexní projekty. BAS Bojkovska není mezi vybranými 23 MAS, které budu podpořeny na likvidaci invazních druhů rostlin.