Archiv novinek

MAS BOJKOVSKA MÁ NOVOU PŘEDSEDKYNI

Dne 20. 1. 2015 se v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice sešla Valná hromada MAS Bojkovska. Mezi hlavní body jednání patřilo představení strategie MAS Bojkovska, schválení nových stanov také volba orgánů. Novou předsedkyní MAS Bojkovska byla zvolena Mgr. Libuše Bídová, starostka obce Nezdenice. Do 20. 1. 2015 zastával tuto pozici Bc. Jaroslav Staník. MAS Bojkovska děkuje panu Staníkovi za několikaletou spolupráci, která bude nadále pokračovat.