Archiv novinek

VH MAS Bojkovska

Pozvánka na valnou hromadu MAS Bojkovska Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Bojkovice Datum konání: 20. 1. 2015 Čas konání: 14:30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Prezentace přípravy SCLLD (Strategie MAS Bojkovska)
3. Schválení stanov, jednacího řádu a volebního řádu MAS
4. Stav členské základny, územní působnost MAS
5. Přijetí nových členů
6. Volba a schválení orgánů MAS
    (předseda, programový výbor, výběrová komise, kontrolní a revizní komise)
7. Zájmové skupiny
8. Činnost MAS
9. Závěr

V případě, že se nesejde v daný čas většina členů MAS, bude po 30 minutách vyhlášena mimořádná valná hromada.

Bc. Jaroslav Staník
předseda MAS