Archiv novinek

Konference Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu

Velehrad se stal ve čtvrtek 4.12.2014 místem , kde se setkala stovka účastníků ze Zlínského kraje, Oravy a Opavy, a to na mezinárodní konferenci “ Skládkování jako nejhorší způsob ukládání odpadu”. Účastníci diskutovali zejména nad otázkou, jak snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládky . Cílem setkání bylo seznámit účastníky s připravovanou legislativou zakazující od roku 2024 ukládat směsný komunální a recyklovatelný odpad na skládky, přičemž už od příštího roku se změní zákon v souvislosti s ukládáním bioodpadů. „Ve Zlínském kraji je nyní každým rokem na skládky ukládáno na 200 tisíc tun komunálního odpadu ročně, proto se tímto tématem zabýváme” řekla Miroslava Knotková z Energetické agentury Zlínského kraje.

 

 

Více na www.eazk.cz