Archiv novinek

Propagace regionálních produktů a úspěšných projektů PRV 2007-2013 Zlínského kraje

Místní akční skupina Bojkovska se dne 20.11.2014 zúčastnila semináře na Modré. V rámci semináře byly představeny a propagovány regionální značky (např. Tradice Bílých Karpat, Tradiční výrobek Slovácka, Pravé Valašské atd.) a úspěšné projekty Programu LEADER 2007-2013.

Pod regionální značku Tradice Bílých Karpat spadá téměř celé území Místní akční skupiny Bojkovska a je zde zastpupeno čtrnásti držiteli této značky.

Ředitelka centra Veronica Hostětín (člen MAS Bojkovska) prezentovala v rámci semináře způsoby, jak podpořit místní ekonomiky