Archiv novinek

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

MAS Bojkovska v rámci přípravy Strategie 2014-2020 nachystala formulář projektového záměru pro sběr námětů na projekty. Jeho vyplněním získáme přehled o tom, jaké záměry plánujete pro období 2014 – 2020. S pomocí těchto základních informací budeme moci přesněji zpracovat podklady pro připravovanou Strategii a určit směr, kterým by se měla ubírat dotační politika v našem regionu. Díky tomu budou moci být případné finanční prostředky nasměrovány přímo do potřebných oblastí v regionu.

Tento formulář tedy slouží k získání návrhů typů projektů v jednotlivých oblastech rozvoje pro všechny typy subjektů na celém území MAS Bojkovska, tedy v obcích:

Bojkovice, hostětín, Komňa, Nezdenice, Lopeník, Pitín, Rokytnice, Rudice, Starý Hrozenkov, Šanov, Šumice, Vápenice, Vyškovec, Záhorovice, Žítková

Formulář by měli vyplnit všichni ti, kteří se v uvedeném období hodlají zabývat rozvojem regionu, vlastního podnikání, neziskovou činností apod., a to ve všech možných oblastech života a za různého způsobu zajištění realizace uvedeného záměru - pomocí vlastních zdrojů, sdružených zdrojů, dotačních zdrojů apod. 
 
Pro ty, kteří hodlají pro realizaci svého záměru využít dotačních příležitostí, je uvedení záměru do strategie zcela zásadní! Strategie může sloužit i jako podklad pro žádosti o dotace z různých dotačních zdrojů. Proto prosím věnujte návrhům Vašich záměrů dostatečnou pozornost. 
 
Formulář projektové záměru naleznete zde
Vyplněný formulář odešlete na adresu manazer@bojkovsko.cz