Archiv novinek

DOTAZNÍK KE TVORBĚ ISÚ 2014-2020

Vážení občané, blíží se konec programového období 2007 – 2013 a Místní akční skupina Bojkovska se připravuje na nové plánovací období 2014 – 2020. Možnost čerpat finanční prostředků z Evropské unie je mimo jiné podmíněna zpracováním Integrované strategie území (ISÚ), která určí, kam se bude ubírat další rozvoj území, jaké bude mít území priority či do jakých oblastí budou směřovat dotace ze státních i evropských fondů.

Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě nové strategie na území Místní akční skupiny Bojkovska. Prostřednictvím vyplnění dotazníku nám můžete pomoci nasměrovat rozvojové aktivity tou správnou cestou. Elektrinickou verze je k dispozici na úvodní stránce http://www.bojkovsko.cz/.

Dotazník si také můžete stáhnoz zde a vyplněný jej odevzdat osobně či poštou na sekretariát MAS Bojkovska, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, osobně na obecní úřad ve vaší obci či elektronické vyplnění emailem na bojkovsko@gmail.com