Novinky

Místní akční plán vzdělávání III ORP Uherský Brod

Místní akční plán vzdělávání III ORP Uherský Brod

Město Uherský Brod ve spolupráci s MAS Bojkovska, z.s. pokračují v realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP). Hlavním cílem projektu je prostřednictvím podpory spolupráce škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání, zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Uherský Brod. Kromě řady dalších činností bylo zrealizováno více než 40 školicích aktivit pro pedagogy, vedoucí pracovníky ve školství i rodiče. Ve všech základních školách proběhla pro mladší žáky krátká divadelní představení, tzv. scénická čtení, jako podpora čtenářské gramotnosti. Nakoupeny byly také knihy do všech školních knihoven. V mateřských školách byla podpořena matematická gramotnost a výuka polytechniky nákupem her a potřebných pomůcek. Proškoleno bylo více než 120 pedagogů na distanční vzdělávání. Za účelem výměny zkušeností proběhlo několik setkání vedoucích pracovníků škol či odborné veřejnosti.

V současnosti jsou vypracovány roční akční plány do konce roku 2025, jejichž aktivity jsou v souladu s prioritami schváleného Strategického rámce dokumentu MAP. Tyto aktivity budou realizovány zejména v navazujícím projektu Místní akční plán vzdělávání IV.

Projekt MAP III je financován převážně z prostředků EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.