Novinky

20.02.2018
Dne 28.02.2018 v 13:30 na MěÚ v Bojkovicích se uskuteční jednání Výběrové komise MAS. více
19.02.2018
Cílem projektu je zajištění efektivního fungování MAS Bojkovska při přípravě a realizaci SCLLD území MAS Bojkovska pro programové období 2014 - 2020 a s ní spojených aktivit jako například vyhlašování výzev, příjem žá... více
30.01.2018
Během ledna se uskutečnily celkem dva semináře k vyhlášené výzvě PRV. více
18.01.2018
Dne 29.01.2018 se uskuteční seminář k 2. Výzvě PRV. více
15.01.2018
MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 15. 01. 2018 výzvu č. 2 v rámci programu Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Bojkovska, z. s. pro období 20... více
10.01.2018
Dne 8.1.2018 byl v součinnosti s Programovým výborem MAS vytvořen a následně schválen Harmonogram výzev MAS pro rok 2018. více
15.12.2017
Dne 14.12.2017 proběhl seminář k 1.výzvě IROP. více
06.12.2017
MAS Bojkovska, z. s. vyhlašuje dne 6.12.2017 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na posílení dostupnosti a kvality vzdělávání. více
29.11.2017
Ve stávajícím programovém rámci OPŽP je nyní alokováno 2,6 mil Kč. V rámci Operačního programu Životní prostřední dojde k rozšíření podporovaných aktivit a každé MAS bude navýšena alokace o 10 mil Kč. více
27.11.2017
Dne 14.12.2017 od 15:00 se uskuteční seminář 1.výzvy IROP. Seminář se koná v zasedací místnosti MěÚ Bojkovice, Sušilova 952, 68771 Bojkovice. více