Novinky

Avízo 13.výzva PRV

Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 13. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášena Fiche č.6 (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatření rozdělit přes 800 000 Kč.

Místní akční skupina Bojkovska, z.s. připravuje vyhlášení 13. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášena Fiche č.6 (opatření). Do regionu MAS Bojkovska tak bude možné v rámci těchto opatření rozdělit přes 800 000 Kč.

O jakou Fichi se jedná?

Fiche 6: Kulturní a spolková činnost

Kdo může žádat?

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Na co lze žádat?

  • rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
  • mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny
  • pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven
  • mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení
  • doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení88) - tvoří maximálně 30% projektu
  • nákup nemovitosti

Jaká je výše podpory?

  • podpora 80%

Minimální způsobilé výdaje: 50 000 Kč

Maximální způsobilé výdaje: 5 000 000 Kč

_______________________________________________________________________________________________

Tato zpráva slouží pouze jako avízo výzvy pro usnadnění přípravy podkladů. Závazné informace budou zveřejněny ve výzvě.