Novinky

Výzva OP TAK

rostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost bude MAS moci podporovat rozvoj malých a středních podniků v oblasti digitalizace a automatizace. Konkrétní podporované aktivity jsou vymezeny v níže uvedené výzvě. Alokace MAS pro výzvu činí 1 mil. Kč.